ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2018.05.31

Adatkezelési szabályzat

A Kulturális Központok Országos Szövetségének szabályzata a személyes adatok védelméről

A Kulturális Központok Országos Szövetsége (továbbiakban: KKOSZ) a http://www.kkosz.hu weboldal ás a KKOSZ által kezelt adatbázisok felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket, illetve jogi és egyéb tudnivalókat az alábbi dokumentumban ismerteti.

Jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Adatkezelő neve

Kulturális Központok Országos Szövetsége

Adatkezelő címe

Hivatalos cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

Adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 20/55-66-757

E-mail: kkosz.info@gmail.com

Honlap: www.kkosz.hu

Az adatkezelés speciális területei és céljai, a KKOSZ által kezelt adatbázisok egyedi elemei, ezek jellemzői, ill. a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

 • Tagnyilvántartás
 • A KKOSZ a rendes tagság szervezeti képviseletének/kapcsolattartójának, valamint a tiszteletbeli tagok nyilvántartása és elérhetősége céljából tagnyilvántartást vezet, amelyhez az érintettek személyes adatainak megadása szükséges. Ezen nyilvántartás vezetéséhez a képviselő/kapcsolattartó/tiszteletbeli tag részéről kötelező adatok:

  • Név
  • Képviselt szervezet neve, címe (amennyiben releváns)
  • Beosztás (amennyiben releváns)
  • Telefonszám
  • E-mail

  Az adatok megadásával a tag kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

  Adatkezelés célja: A Polgári Törvénykönyv által előírt tagi adatok nyilvántartása, illetve szervezeti kapcsolattartás, valamint a szakmai együttműködések hálózati jellegének fenntartása.

  A hálózati kapcsolattartás céljából az adatok nyilvánosan is elérhetők a KKOSZ honlapján, ám azok a szervezeti koncepciótól eltérő üzleti, kereskedelmi vagy egyéb célokra történő felhasználása nem engedélyezett.

  Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg a tag tagsági jogviszonya fenn áll. A tagsági jogviszony létesítéséről és megszűnésről a KKOSZ érvényes alapszabálya rendelkezik. A felhasználónak jogában áll, hogy megtekintse és frissítse személyes adatait. Ilyen célokból kérjük, hogy küldjön e-mailt a kkosz.info@gmail.com címre, vagy írjon levelezési címünkre.

 • Rendezvény és egyéb szakmai regisztrációk
 • A KKOSZ saját rendezésben, vagy partnerségben rendszeresen hirdet meg szakmai konferenciákat, tájékoztató rendezvényeket, egyéb kulturális programokat. Azzal, hogy a felhasználó regisztrál egy adott programra, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára a KKOSZ az adott rendezvénnyel kapcsolatos információkat megküldje. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, amelyeket kötelező megadni:

  • Név
  • Beosztás (amennyiben releváns)
  • E-mail cím
  • Képviselet szervezet (amennyiben releváns)
  • A rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatási igények

  Adatkezelés célja: Kapcsolattartás a KKOSZ rendezvényeinek részvevőivel. Adatgyűjtés a rendezvénnyel kapcsolatos igényekkel kapcsolatosan. A rendezvény utókövetése.

  Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

  Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait legkevesebb annyi ideig őrizzük, amíg a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket a KKOSZ elvégzi. Minden rendezvényre regisztrált felhasználó indokolás nélkül a program lezajlását követően bármikor írásban kérheti a rendezvényre történő feliratkozásának/megadott adatainak törlését a kkosz.info@gmail.com címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is. A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

  Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

 • Információs levelek
 • A KKOSZ információs leveleket rendszeresen továbbít tagsági körében regisztrált szervezetei képviselőinek/kapcsolattartóinak/tiszteletbeli tagjainak, valamint szakmai partnereinek. A tagság létesítésével a képviselő/kapcsolattartó/tiszteletbeli tag egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára a KKOSZ saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje. Felhasznált személyes adatok:

  • Név
  • e-mail cím

  Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, a KKOSZ és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszerűsítő, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzenetek kiküldése.

  Az adatok megadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

  Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg az nem kéri az adatai törlését a rendszerből. Indokolás nélkül bármikor írásban kérhető az információs levelezési listából történő törlés a kkosz.info@gmail.com címre küldött értesítésben, vagy levelezési címünkre küldött postai úton.

  A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

  Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

  Általános tájékoztatás

  Weboldal felhasználási feltételek és irányelvek

  A http://www.kkosz.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A Felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

  Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során.

  Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

  Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásul vételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Kivéve az általunk készített adatgyűjtő oldalakat.

  A http://www.kkosz.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása a KKOSZ szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása a KKOSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

  A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt.

  A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

  A KKOSZ, mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

  Az adatkezelés jogalapja

  A KKOSZ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  A KKOSZ adatbázisában szereplő adatok tulajdonosai bármikor kérhetik adataik törlését. A törlési igényt a kkosz.info@gmail.com címre kell eljuttatni.

  A KKOSZ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  Jogorvoslati lehetőségek:

  A KKOSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze a Kulturális Központok Országos Szövetsége felé a következő módok valamelyikén: kkosz.info@gmail.com címre küldött üzenetben, vagy levelezési címünkre küldött levélben.

  Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy a KKOSZ nem tudott számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím:1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.

  Az adatkezelési szabályzat módosítása

  A KKOSZ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

  ***

  Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről


 • Feliratkozás hírlevelünkre: