BEMUTATKOZÁS ÉS KAPCSOLAT

A Kulturális Központok Országos Szövetsége húsz éve fogja össze az ország városi és budapesti kerületi művelődési intézményeit. Elsődleges feladata az alapítás óta, hogy tevékenységével segítse a sokirányú kulturális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kulturális központok, közművelődési és szabadidős többfunkciós intézmények szakmai fejlődését, információcseréjét és közös érdekérvényesítését.

Tagszervezeteink között önkormányzatok és non-profit szervezetek (Kft-k, egyesületek, alapítványok) által fenntartott intézmények találhatóak.

Működésünkkel segítjük a tagintézményekben a művészeti élményszerzés kultúrájának kiteljesedését, az irodalmi, színházi, zenei, képző-, ipar-, fotóművészeti alkotások bemutatását, a film- és a tánckultúra népszerűsítését, a magyar és a nemzetiségi hagyományok ápolását. Munkánkban kiemelkedően fontos a tudásmegosztásban vállalt szerep támogatása, az egész életen át tartó tanulás módszereinek, a formális, non-formális és informális képzések rendszereinek széles körű bemutatása, a társadalom- és természettudományi ismeretterjesztés népszerűsítése. A művelődő közösségek szakmai támogatása a műkedvelő művészeti csoportok világától a szabadidős klubokig, s lehetőségeinkhez mérten az egyéni alkotói törekvések segítése.

Feladataink közé tartozik a kultúraközvetítés hazai szakmai szervezeteivel való partneri kapcsolat kialakítása, és a határon túl élő magyar kulturális közösségekkel való együttműködés ösztönzése. A hazai jó gyakorlataink, külföldön történő bemutatásával, terjesztésével, a nemzetközi tapasztalatok, trendek megismerésével, igyekszünk bekapcsolódni a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, tagjai vagyunk az ENCC (European Network of Cultural Centres) nemzetközi szervezetnek.

Közös munkánk során kulturális rendezvényeket, szakmai konferenciákat, projektvásárokat, kiállításokat, képzéseket szervezünk, kiadványokat, hírlevelet jelentetünk meg, szakmai tagozatokat, munkacsoportokat működtetünk, külső szervek felkérésére szakmai véleményezést, javaslatokat, terveket készítünk.

Szövetségünk elsődleges célja a kulturális szakmai felelősség fenntartása, a minőség folyamatos biztosítása és védelme, valamint az intézményi hálózat érdekeinek hatékony képviselete.

A KKOSZ mindennapi munkáját a közgyűlés által megválasztott Elnökség és Ellenőrző Bizottság irányítja és segíti.

A KKOSZ 2016. október 27-i Közgyűlésének döntése alapján:

A KKOSZ ELNÖKSÉGE:

Szente Béla (Békéscsaba) - elnök

Szűcs Ferenc (Budapest) - alelnök

Neveda Amália (Veszprém) - alelnök

dr. Birnbaumné Pintér Mária (Gyöngyös) - elnökségi tag

Csengei Ágota (Keszthely) - elnökségi tag

Ellenőrző Bizottság:

Parais István (Szombathely) - EB elnök

Gábor Ilona (Budapest) - EB tag

Mátyás Zoltán (Tiszaújváros) - EB tag

(A pontos elérhetőségek a Tagintézményi címjegyzékben találhatóak.)

KÖZPONTI KAPCSOLAT

Kulturális Központok Országos Szövetsége

Hivatalos székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Postacím: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

A szövetség bankszámlaszáma: CIB 10701214-47646009-51100005

A szövetséggel kapcsolatos bármilyen kérdésben kereshető:

Szente Béla – elnök

mail: szentebela@gmail.com

tel: +36 66/449-222, +36 20/921-0721

Általános ügyvitel:

Paulikné Tóth Krisztina - a KKOSZ titkára

mail: kkosz.info@gmail.com

tkriszti755@gmail.com

tel: +36 20/556-6757

 

 

Feliratkozás hírlevelünkre: