Rólunk

A Kulturális Központok Országos Szövetsége huszonkét éve fogja össze az ország városi és budapesti kerületi művelődési intézményeit. Elsődleges feladata az alapítás óta, hogy tevékenységével segítse a sokirányú kulturális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kulturális központok, közművelődési és szabadidős többfunkciós intézmények szakmai fejlődését, információcseréjét és közös érdekérvényesítését.

Tagszervezeteink között önkormányzatok és non-profit szervezetek (Kft-k, egyesületek, alapítványok) által fenntartott intézmények találhatóak.

Működésünkkel segítjük a tagintézményekben a művészeti élményszerzés kultúrájának kiteljesedését, az irodalmi, színházi, zenei, képző-, ipar-, fotóművészeti alkotások bemutatását, a film- és a tánckultúra népszerűsítését, a magyar és a nemzetiségi hagyományok ápolását. Munkánkban kiemelkedően fontos a tudásmegosztásban vállalt szerep támogatása, az egész életen át tartó tanulás módszereinek, a formális, non-formális és informális képzések rendszereinek széles körű bemutatása, a társadalom- és természettudományi ismeretterjesztés népszerűsítése. A művelődő közösségek szakmai támogatása a műkedvelő művészeti csoportok világától a szabadidős klubokig, s lehetőségeinkhez mérten az egyéni alkotói törekvések segítése.

Feladataink közé tartozik a kultúraközvetítés hazai szakmai szervezeteivel való partneri kapcsolat kialakítása, és a határon túl élő magyar kulturális közösségekkel való együttműködés ösztönzése. A hazai jó gyakorlataink, külföldön történő bemutatásával, terjesztésével, a nemzetközi tapasztalatok, trendek megismerésével, igyekszünk bekapcsolódni a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, tagjai vagyunk az ENCC (European Network of Cultural Centres) nemzetközi szervezetnek.

Közös munkánk során kulturális rendezvényeket, szakmai konferenciákat, projektvásárokat, kiállításokat, képzéseket szervezünk, kiadványokat, hírlevelet jelentetünk meg, szakmai tagozatokat, munkacsoportokat működtetünk, külső szervek felkérésére szakmai véleményezést, javaslatokat, terveket készítünk.

Szövetségünk elsődleges célja a kulturális szakmai felelősség fenntartása, a minőség folyamatos biztosítása és védelme, valamint az intézményi hálózat érdekeinek hatékony képviselete.

A KKOSZ mindennapi munkáját a közgyűlés által megválasztott Elnökség és Ellenőrző Bizottság irányítja és segíti.

2019. október 16-i Közgyűlés döntése alapján:

ELNÖKSÉG

ELNÖK: Szente Béla – Csabagyöngye Kulturális Központ (Békéscsaba) igazgató

e-mail: szentebela@gmail.com; mobil: 06-20-9210721

Alelnök: Neveda Amália – Agóra Városi Művelődési Központ (Veszprém) igazgató

Alelnök: Szűcs Ferenc – TEMI Fővárosi Művelődési Háza (Budapest) igazgató

Elnökségi tag: Csengei Ágota – Goldmark Károly Művelődési Központ (Keszthely) igazgató

Elnökségi tag: Mátyás Zoltán – Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (Tiszaújváros) igazgató

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

EB elnök: Csasztvan András – Cervinus Teátrum Művészeti Nkft. (Szarvas) igazgató

EB tag: Gábor Ilona – Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (Budapest) igazgató

EB tag: Kis Tóth János – Bálint Ágnes Kulturális Központ (Vecsés) igazgató

 

Titkár: Paulikné Tóth Krisztina (Békéscsaba)